Sądny dzień PiS. Dziś Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się zmianami w polskim sądownictwie

Skargę do TSUE złożyła Komisja Europejska, która uznała, że wprowadzone przez PiS zmiany, nie zapewniają niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej. Ta z kolei kontroluje decyzje podejmowane w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom.

– W skład izby wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym – napisali we wniosku do Trybunału europejscy urzędnicy.

Reklamy

Dlatego TSUE sprawdza, czy Izba Dyscyplinarna w nowym kształcie nie podważa niezawisłości sędziów i nie jest wykorzystywana do wywierania politycznych nacisków.