Rząd się ugiął. Nawet poseł Kowalski nie wie, co powiedzieć

Ten tweet Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski przejdzie do historii. Trafnie podsumowuje, co zostało z rządowych, mocarstwowych pohukiwań o zastosowaniu weta do unijnego budżetu na lata 2021–2027.

Jak się okazało, Polska i Węgry niczego nie zawetowały, i rozporządzenie wiążące fundusze unijne z praworządnością wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.

Reklamy

Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, który został ze swoimi gromkimi, antyunijnymi hasłami jak słynny Himilsbach z angielskim, mógł na twitterze napisać jedynie tak: …