Dalszy ciąg afery Funduszu Inwestycji Lokalnych: warmińsko-mazurskie nie dostało prawie nic

Podobno walkę z koronawirusem toczymy wspólnie. Dlaczego Warmia i Mazury są najbardziej pominiętym regionem z Polski wschodniej w kwestii przydzielania środków z tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych? I to w czasie, gdy współczynnik zachorowań mamy jeden z najwyższych! – ujawnił marszałek Gustaw Brzezin.

Samorząd województwa starał się o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 1 mld zł! Przyznano 5 mln zł… Kiedy udzielaliśmy pomocy z funduszy UE jednostkom medycznym w regionie nie patrzyliśmy na to, czy szpital podlega pod ministerstwo, powiat czy miasto  – dodał Brzezin. 

Reklamy

Pomagaliśmy wszystkim. Jakie były prawdziwe kryteria przyznawania środków ze wspomnianego funduszu? – podsumował marszałek.

źródło: Twitter