Wzywam Państwa do zaprzestania działań naruszających obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 22 wyraźnie stanowi: Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny – napisał prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński w piśmie do Sanepidu.

Liczne orzeczenia sądów administracyjnych jednoznacznie potwierdziły nielegalność ograniczania działalności gospodarczej poprzez rozporządzenia Rady Ministrów. Świadomość zapadłych orzeczeń oraz ich uzasadnień jest wiedzą o charakterze publicznym. Wobec tego kontynuując wydawanie przez PSSE decyzji administracyjnych, wymuszających na przedsiębiorcach zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia, dochodzi do naruszenia fundamentalnej konstytucyjnej swobody przysługującej każdemu obywatelowi.

Reklamy

Ukształtowana już linia orzecznicza sądów w przedmiocie wprowadzanych przez rząd ograniczeń w gospodarce powinna zostać uwzględniona w Państwa działaniach. Wobec zastrzeżeń zgłaszanych do mnie przez przedsiębiorców objętych Państwa kontrolami, informuję, że podejmę działania mające na celu ochronę ich interesów, w tym zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Ponadto analizie zostanie poddana ewentualność oskarżenia Państwa o utrudnianie/uniemożliwianie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej, tj. pod kątem spełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 220 kodeksu karnego – dodaje Kosiński.

Poprzedni artykułZiobro w opałach. Prokuratura nie słucha ministra?
Następny artykułPewne zarobki w czasie kryzysu? Tylko w Trybunale Konstytucyjnym!