Przedsiębiorcy z Małopolski złożyli do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego!

Oto pełna treść zawiadomienia:

Reklamy

Zakopane 18.02.2021r.
Prokuratura Krajowa w Warszawie
ul.Postępu 3, 02-676 Warszawa Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wnosimy o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

1. o to, że w okresie od maja do lipca 2020 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, mając świadomość konsekwencji zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zakażenie Sars-Cov2 nawoływał obywateli polskich dysponujących czynnym prawem wyborczym do udziału w wyborach na prezydenta RP, wprowadzając tych obywateli w błąd, co do rzekomo niskiego stopnia zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z udziału w tych wyborach, zapewniając, że zakażenie Sars-Cov2 nie ma charakteru powszechnego i nie stwarza niebezpieczeństwa oraz, że epidemia ma charakter zanikający, przez co umyślnie naraził nieograniczony krąg osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przestępstwo z art. 160 1 kk.

2. o to, że w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcje Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, przekraczając swoje uprawnienia na skutek naruszenia przepisów Konstytucji RP działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego przez wydanie bezprawnych i nieuzasadnionych decyzji skutkujących ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, pozbawieniem możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i fizyczne oraz ograniczaniem im możliwości pobytu i przemieszczania się w konkretnie oznaczonych miejscach, bezzasadnie doprowadzając do negatywnych zjawisk gospodarczych oraz znacznego obniżenia poziomu życia i bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli RP tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk.

3. o to, że w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcje Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami sprowadził powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli RP oraz mienia w wielkich rozmiarach działając w okolicznościach skutkujących odpowiedzialnością za podejmowane decyzje ograniczające zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz swobody obywatelskie na terenie kraju, skutkujące znacznym obniżeniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa, prowadzące wielokrotnie do stanu ubóstwa, głodu i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz wymuszonej likwidacji działalności gospodarczej realizowanej przez osoby prawne i fizyczne tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt. 5 i § 3 kk.

Uzasadnienie

W okresie od maja do lipca 2020 r. Mateusz Morawiecki podczas wieców wyborczych na terenie kraju, mając świadomość konsekwencji zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zakażenie Sars-Cov2 nawoływał obywateli polskich dysponujących czynnym prawem wyborczym do udziału w wyborach na prezydenta RP, wprowadzając tych obywateli w błąd, co do rzekomo niskiego stopnia zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z udziału w tych wyborach, zapewniając, że zakażenie Sars-Cov2 nie ma charakteru powszechnego i nie stwarza niebezpieczeństwa oraz, że epidemia ma charakter zanikający, przez co umyślnie naraził nieograniczony krąg osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas tych wieców i spotkań z wyborcami wyraźnie zaznaczał, że cyt; Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa i to jest dobre szanowni Państwo, bo on już jest w odwrocie, już teraz nie trzeba się go bać, trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne, nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy zwłaszcza seniorzy nie obawiajmy się, to jest ważne żeby móc kontynuować tą sprawiedliwą linię rozwoju. Należy również zauważyć, że nie używał przy tym maseczki ochronnej podtrzymując przy tym, że używanie jej jest bezzasadne. W tym czasie WHO wyraźnie informowało o kolejnych masowych zachorowaniach i olbrzymiej liczbie zgonów na całym świecie. Również nie było mowy o wygaszaniu się pandemii, wręcz przeciwnie wszystkie wskaźniki mówiły jednoznacznie, że pandemia się rozwija i że w najbliższym czasie nie ma mowy o jej wygaśnięciu, a tym bardziej o terminie powstania skutecznej szczepionki. W związku z tym biorąc pod uwagę te fakty śmiało można stwierdzić, że zagrożenie spowodowania nieodwracalnych skutków rozprzestrzeniania się Sars-Cov2 było olbrzymie, ale wkalkulowane z premedytacją w straty ludzkiego życia i zdrowia na poczet frekwencji w wyborach. Należy również z całą stanowczością wziąć pod uwagę ilość wykonywanych testów w tym okresie, które w stosunku do wykonywanych już po wyborach — jest żenująco niska. Zgromadzone materiały dowodowe nie pozostawiają żadnych złudzeń i wątpliwości co do charakteru tych działań oraz ich celowości. W załącznikach dołączone zostały materiały potwierdzające słowa Mateusza Morawieckiego oraz opisane w uzasadnieniu sytuacje.

W okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcje Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, przekraczając swoje uprawnienia na skutek naruszenia przepisów Konstytucji RP działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego przez wydanie bezprawnych i nieuzasadnionych decyzji skutkujących ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, pozbawieniem możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i fizyczne oraz ograniczaniem im możliwości pobytu i przemieszczania się w konkretnie oznaczonych miejscach, bezzasadnie doprowadzając do negatywnych zjawisk gospodarczych oraz znacznego obniżenia poziomu życia i bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli RP oraz sprowadził powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli RP oraz mienia w wielkich rozmiarach działając w okolicznościach skutkujących odpowiedzialnością za podejmowane  decyzje ograniczające zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz swobody obywatelskie na terenie kraju, skutkujące znacznym obniżeniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa, prowadzące wielokrotnie do stanu ubóstwa, głodu i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz wymuszonej likwidacji działalności gospodarczej realizowanej przez osoby prawne i fizyczne. W tym okresie wbrew konstytucji a przede wszystkim wbrew art. 22. mówiący o zasadzie wolności gospodarczej, w którym wyraźnie jest napisane, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny – Prezes Rady Ministrów zmieniając całkowicie front walki z rozpowszechnianiem się Sars-Cov2 z okresu przed wyborami prezydenckimi polecił zamknięcie wielu sektorów gospodarczych pozostawiając wielu właścicieli firm bez jakiekolwiek pomocy, lub wątpliwej pomocy, a skutki tych działań doprowadziły do wielu bankructw, upadków firm, utraty majątków jak również utraty życia w wyniku samobójstw. W tym samym czasie wprowadzając w błąd opinie publiczną za pomocą środków masowego przekazu co do udzielanej pomocy dla wszystkich przedsiębiorców – w okresie 3 i 4 kwartału 2020r. oraz 1 kwartału 2021r. Nadużywając swojego stanowiska służbowego i wykorzystując do tego instytucje typu Policja, Sanepid, Urząd Celno -Skarbowy, Państwowa Inspekcja Handlowa, a nawet Straż Pożarną – Prezes Rady Ministrów wydał polecenie dławienia nieposłuszeństwa społecznego wynikającego wprost z ludzkiej rozpaczy i groźby powszechnego głodu. W całym kraju przeprowadzane są bezprawne i nieuzasadnione masowe kontrole nakładające się na siebie przez różne instytucje, co również nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawych. Ponadto przedsiębiorcy Ci pozostawieni bez środków do życia dla siebie, swoich rodzin oraz swoich pracowników oraz ich rodzin zamiast wspomnianej rzekomej pomocy są zastraszani przez Urzędników Państwowych, nakłada się na nich bezprawne kary administracyjne oraz nakazy. Pozostawieni bez pomocy przedsiębiorcy są w wolnym i demokratycznym kraju nękani, zastraszani, prześladowani i represjonowani. Powyższe działania doprowadziły do wielu tragedii, utraty całego dorobku życia, życia i zdrowia, a żniwo tych działań niesie za sobą o wiele gorsze skutki niż sama Pandemia. W załączeniu dołączono przykładowe materiały z opisanych wyżej zdarzeń mającym miejsce w wyniku tych bezprawnych i mających represyjny i bezprawny charakter poleceń, zdarzeń i działań.

https://www.facebook.com/zakopane.zne/posts/5219347301440196

https://www.facebook.com/zakopane.zne/posts/5217236754984584

 

Poprzedni artykułOni tam zgłupieli do reszty w tym PiS. Chcą wydać 100 mld na transport rzeczny?
Następny artykułZnowu policja to zrobiła! Bezprawne wyrzucenie “testerów smaku” z restauracji Q&Q w Legionowie