Ostrzeżenie dla wysługujących się PiS.

Najskuteczniejszy polski adwokat Roman Giertych ma plan jak powstrzymać festiwal łamania prawa przez funkcjonariuszy służb PiS.

Reklamy

Jeszcze w tej kadencji powinna powstać ustawa, która będzie odbierała, prawomocnie skazanym za przestępstwa w sprawach politycznych, funkcjonariuszom państwa PiS, przywileje emerytalne.

„List do Marszałka Senatu
Prof. dr hab. Tomasza Grodzkiego
Szanowny Panie Marszałku!

W ciągu ostatnich sześciu lat obserwujemy przykłady zachowań setek lub nawet tysięcy funkcjonariuszy publicznych, którzy łamią prawo w różny sposób prześladując opozycję.

Prawie zawsze są oni wynagradzani przez PiS zarówno bezpośrednimi wpłatami jak i awansami zwiększającymi ich wynagrodzenie i przyszłą emeryturę.

Chodzi tutaj o Policjantów, którzy biją lub łamią kości legalnym demonstrantom. Chodzi o prokuratorów, którzy stawiają zarzuty sędziom za wydawane przez nich orzeczenia.

Chodzi o sędziów, którzy organizują pion dyscyplinarny mający sędziów prześladować.

Chodzi o tych prokuratorów, którzy zlecają nielegalne czynności lub odmawiają wszczęcia śledztw w sprawach oczywistych przestępstw popełnionych przez osoby związane z PiS.

Chodzi o funkcjonariuszy CBA, którzy przekraczając prawa nielegalnie podsłuchują lub wykonują czynności do których nie są uprawnieni.

Dzisiaj ogłosiłem sondaż na Twitterze, czy Czytelnicy uważają, że osobom, które zostaną w przyszłości skazane przez niezawisłe sądy za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w sprawach o charakterze politycznym, tzn. takich, które z jakiegoś powodu są ważne dla partii rządzącej należy zabrać ustawą emeryturę lub stan spoczynku ograniczając je do poziomu minimalnego.

W tej sondzie zagłosowało już ponad pięć tysięcy ludzi i opinia jest miażdżąca: 93% opowiada się za takim rozwiązaniem. Nawet mając świadomość ograniczonej reprezentatywności sond internetowych wynik budzi zastanowienie.

Z tego powodu zwracam się do Pana Marszałka z apelem o podjęcie przez Senat RP sprawy przygotowania ustawy wcielającej w życie w/w postulaty. Mam pełną świadomość, że nie zostanie ona przegłosowana w obecnej kadencji parlamentu.

Jednakże jej publiczne przedstawienie mogłoby po pierwsze stanowić pewną prewencję ogólną, a po drugie pozwoliło uniknąć późniejszego zarzutu, że osoby łamiące dzisiaj prawo nie wiedziały o wszystkich możliwych konsekwencjach swego zachowania.

Oczywiście istnieją pewne problemy prawne związane z tą propozycją. istnieje jednak bardzo mocny precedens w postaci ustawy obniżającej emerytury byłym funkcjonariuszom SB.

Moja propozycja idzie znacznie węziej niż odpowiedzialność zbiorowa za przynależenie do formacji, gdyż dotyczy wyłącznie osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełniane z motywów politycznych albo z motywów uzyskania politycznej życzliwości partii rządzącej. Jest więc ona całkowicie zgodna z zasadami państwa prawa i Konstytucją RP.

Uprzejmie proszę o życzliwe rozważenie mojego apelu,

Roman Giertych”

źródło: Facebook

Poprzedni artykułKuczyński demaskuje kłamstwo vatowskie PiS. Nie wykryto żadnych mafii, wzrost wpływów z VAT wynika tylko z koniunktury
Następny artykułDoradca Dudy oficjalnie to przyznał. Są poważne spory w „zjednoczonej” prawicy