Apel o bojkot Czarnka, homofoba, mizogina, nacjonalisty i fundamentalisty!

Dołącz do apelu o oficjalny bojkot urzędującego ministra edukacji i nauki RP, Przemysława Czarnka – homofoba, mizogina, nacjonalisty i fundamentalisty.

Reklamy

Niniejszy tekst stanowi kategoryczne wezwanie do oficjalnego bojkotu i otwartego ostracyzmu urzędującego ministra edukacji i nauki Rzeczypospolitej Polskiej, p. Przemysława Czarnka – osoby o długiej i dobrze udokumentowanej historii homofobicznych, ksenofobicznych i mizoginistycznych poglądów, wypowiedzi i czynów mocno osadzonych w wojującym fundamentalizmie religijnym i prymitywnym nacjonalizmie. Apelujemy, w sposób zdecydowany, do europejskich i amerykańskich polityków odpowiedzialnych za edukację i badania naukowe o użycie wszelkich formalnych i nieformalnych narzędzi pozostających w ich dyspozycji w celu realizacji powyższego postulatu, w szczególności zaś o

  • odstąpienie od zapraszania p. Czarnka na oficjalne i nieoficjalne spotkania, jak również od udziału w spotkaniach, na które będzie zapraszany p. Czarnek;
  • zastosowanie tych samych procedur bojkotu do współpracowników i przedstawicieli p. Czarnka o dobrze udokumentowanej historii homofobicznych, ksenofobicznych lub fundamentalistycznych wypowiedzi lub działań;
  • bardzo wnikliwe monitorowanie związanych z edukacją i badaniami wydatków i inwestycji polskiego rządu finansowanych ze źródeł europejskich celem zapobieżenia nieproporcjonalnemu dofinansowaniu instytucji i osób propagujących poglądy i podejmujących działania fundamentalnie sprzeczne z wartościami, na których została zbudowana wspólnota międzynarodowa.

Zobacz pełen tekst apelu.