Rodzice i dzieci zostawieni sami sobie. Czarnek zajmuje się ideologią, nie edukacją

Przemysław Czarne to prawdopodobnie najgorszy minister edukacji w historii Polski. Zajmując się sprawami ideologii, kompletnie porzucił najważniejsze zadanie, jakie stoi przed każdą władzą: dobrobyt i bezpieczeństwo oraz przyszłość dzieci i młodzieży.

Żeby zapewnić młodym ludziom bezpieczną przyszłość w kraju, których ich chce, szanuje ich pracę i wysiłek, należy zacząć jak najszybciej zmieniać system edukacyjny. Dzisiejsza szkoła jest nudna i głupia – mówią uczniowie. Za to wszystko odpowiedzialność ponosi rząd, a w szczególności minister edukacji.

Reklamy

Czarnek zajmuje się trzeciorzędnymi priorytetami w edukacji. Tymczasem najważniejsze zadanie na dzisiaj to odchudzenie programu, dodanie nowych bardzo potrzebnych przedmiotów, związanych z biznesem, programowaniem, współpracą w grupie i wieloma innymi przydatnymi umiejętnościami. Dzisiejsi rodzice ze zdumieniem odkrywają, siedząc z uczniami na lekcjach on-line, że program szkolny nie zmienił się od 30 lat.

I to jest wielka tragedia polskich uczniów. Minister zabiera im dzieciństwo i młodość, marnując je w sposób karygodny. Trzeba to jak najszybciej zmienić.