Andrzej Rozenek miażdży PiS: nieracjonalni i nieuczciwi!

250 mld zł, które Polska otrzyma z UE na ratowanie zdewastowanej pandemią gospodarki, powinny być wykorzystane racjonalnie i uczciwie. PiS jest ostatnią siłą, która to gwarantuje. Oni już pokazali, jak się daje szmal Rydzykom, instruktorom narciarstwa etc. Z PiSem trzeba twardo! – napisał Andrzej Rozenek.

PiS nie jest w stanie racjonalnie rozdzielić środków i nie gwarantuje uczciwości tego procesu – to konkluzja Rozenka.

Reklamy