MILIARD zł! Gigantyczne konsekwencje mogą czekać PKN ORLEN S.A. za ukrycie informacji o dużej awarii na instalacji Hydrokrakingu w PKN ORLEN w styczniu tego roku! Czy to efekt “fachowości” działań Zarządu PKN Orlen, w którym zamiast fachowcy zasiadają pisowcy? – napisał marszałek Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski wystosował też pismo do Rady Nadzorczej Orlenu. Oto jego treść:

“Działając w interesie publicznym zwracam się o niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorcza PKN ORLEN S.A. działań kontrolno – wyjaśniających w przedmiocie ustalenia, czy nie doszło do rażącego naruszenia przez PKN ORLEN S.A. jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L. 2014. 173.1) przez PKN ORLEN S.A. w związku i w następstwie zdarzeń mających miejsce w dniu 5 stycznia 2021 r. a polegających na awarii na instalacji Hydrokrakingu w Płocku, stanowiącej element strategicznej infrastruktury technologicznej, co mogło doprowadzić do poważnych uszkodzeń infrastruktury, w następstwie czego mogła powstać poważna szkoda majątkowa, a także mogło dojść do znaczącego zmniejszenia produkcji bieżącej, w tym zwłaszcza produkcji benzyn i olejów napędowych, a co mogło skutkować koniecznością podjęcia interwencyjnych zakupów surowców na rynku międzynarodowym, mogąc w efekcie prowadzić do konsekwencji znacząco odczuwalnych dla sytuacji finansowej i wyników finansowych PKN ORLEN S.A.

Reklamy

Zaistnienie takiej sytuacji stanowić może przedmiot informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014, co z kolei podlega bezwzględnemu obowiazkowi przekazania jej do publicznej wiadomości. Transparentność, jakiej poddane są spółki publiczne w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) stanowi kategorię podstawową dla oceny prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony słusznych interesów jego uczestników.

Co więcej, rozporządzenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 wymaga kategorycznie, aby informacja taka została przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie. Uchybienia w zakresie obowiązku informacyjnego wiążącego spółki publiczne w ramach szczególnego reżimu informacyjnego narażają zaś spółkę publiczną na poważne konsekwencje prawne, określone w art. 96 ust. 1 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obciążające spółkę niezależnie od skutków materialnych i strat wynikających bezpośrednio z zaistniałej awarii”

Poprzedni artykułDuda nie przykrył Obajtka. Pytania o źródła pochodzenia majątku byłego wójta Pcimia się mnożą
Następny artykułTo najpotężniejszy kryzys w PiS od lat. Dlatego Kaczyński milczy