PSL ostro: decyzję podjął jawnie nielegalny skład Trybunału Konstytucyjnego!

0
Reklamy

Trzy wnioski wynikające z tzw. orzeczenia #TK: decyzję podjął jawnie nielegalny skład, TK znacznie wykroczył poza zakres skargi i podjęto próbę wymuszenia na Sejmie działania niezgodnego z Konstytucją – sugestią pozakonstytucyjnego obsadzenia RPO – powiedział w parlamencie Krzysztof Paszyk, poseł PSL.

Zbliżamy się do krawędzi demokracji. PiS rozpoczął destrukcję ważnego urzędu konstytucyjnego – Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto się wsłuchać w słowa Bodnara: parlament musi wybrać niezależnego RPO – dodał Dariusz Klimczak z PSL.

Reklamy

Jan Piński - komentarze