Przedsiębiorcy mają nową broń na Policję i Sanepid: kodeks wykroczeń

Nie tylko art. 231 kodeku karnego ale również kilka artykułów kodeksu wykroczeń zaczynają stosować przedsiębiorcy w odpowiedzi na nieuzasadnione represje, stosowane przez policję i sanepid.

Art. 52. § 2

Reklamy

Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 107.

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Do sądów wpływa coraz więcej wniosków od przedsiębiorców, którym zabrania się pracować lub utrudnia działalność. W większości spraw wygrywają oni z policją i sanepidem. Składają wtedy wnioski o ściganie lub ukaranie policjantów i urzędników.

źródło; Facebook