Żarty premiera Morawieckiego: Polska gospodarka już wkrótce odzyska wigor!

Najwyraźniej poczucie humoru nie opuszcza szefa naszego rządu. Polska gospodarka trzeszczy w szwach, ludzie tracą pracę, inflacja przekroczyła już dawno progi bezpieczeństwa, a premier opowiada klechdy o tym, jakie to świetlane perspektywy stoją przed polską gospodarką.

– To najlepsze miejsce, by rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość – o nowych inwestycjach i przełomowych innowacjach – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590.

Reklamy

– W efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin, bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy – fantazjował premier.

– Jestem przekonany, że słowo „ożywienie” będzie towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresu, bo przecież wierzymy, że polska gospodarka już wkrótce odzyska wigor i powróci na ścieżkę wzrostu, po której kroczyła przed nadejściem pandemii – zażartował Morawiecki.