Nowy ład pisowski jak komunistyczne piosenki z lat pięćdziesiątych

Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy taki świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład. W którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład – brzmiał tekst piosenki, której uczyły się dzieci w Polsce za głębokiej komuny.

Najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze wsie, zbudujemy Polskę piękną jak we śnie. W zgodnej pracy, w zgodnym trudzie, już od szkolnych młodych lat wyrastamy na tych ludzi, którzy lepszym czynią świat. Wyrastamy na tych ludzi, którzy lepszym czynią świat – mogliśmy usłyszeć w siermiężnej komunistycznej rzeczywistości.

Reklamy

Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy taki świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład. W którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład – mógłby śpiewać Kaczyński z Morawieckim, trzymając się za ręce z Rydzykiem, kołysząc miarowo…