[Counter-Box id="1"]

Komentatorzy sceny politycznej wskazują podobieństwa w programie faszystowskim do elementów działań PiS. Czyżby Jarosław Kaczyński pełną garścią czerpał z ideologii faszyzmu dla budowania pozycji politycznej w Polsce?

Zacznijmy od tego, że historyk Roger Eatwell wymienia cztery aspekty istotne w ideologii faszyzmu:

Reklamy
  1. Plan zmiany natury ludzkiej i stworzenie lepszego społeczeństwa;
  2. Naród lub rasa jako siły organizujące ewolucję i postęp;
  3. Krytyka kapitalizmu, liberalizmu i socjalizmu jako systemów rozbijających lub osłabiających wspólnotę;
  4. Wpajanie ludzkim umysłom faszystowskich wartości poprzez media i propagandę;

Państwo faszystowskie charakteryzuje się dyktatorskim sprawowaniem władzy, którego podporą jest monopartyjny system parlamentarny. Funkcje ustawodawcze i wykonawcze przejmował wódz. W państwie wszystkie stanowiska, zarówno te najniższego, jak i najwyższego szczebla, obsadzane były członkami zaplecza politycznego wodza, czyli jedynej partii sprawującej władzę.

Gospodarka państwa faszystowskiego była przykładem silnego modelu etatystycznej gospodarki rynkowej, tzn. że państwo respektowało istnienie własności prywatnej i nie zakazywało funkcjonowania prywatnej przedsiębiorczości, ale prowadziło bardzo silny interwencjonizm gospodarczy, a powiązania z wielkimi koncernami lub zakładami nie odbywały się na zasadzie procentowego udziału państwa w danej spółce, lecz zwyczajnych zleceń-kontraktów desygnowanych przez państwo do poszczególnych przedsiębiorstw (nawet prywatnych).

Zachowywano jednak pewne pozory parlamentaryzmu. Posłów obywatele wybierali z jednej listy wyborczej. Jednakże o wszystkim decydował w praktyce dyktator. Parlament odgrywał rolę propagandowo-edukacyjną dla społeczeństwa. To w nim członkowie partii wyrażali postanowienia wodza, cele polityczne i metody ich uzyskiwania. Sądownictwo stanowiło niezależną władzę, jednakże tworzono specjalne sądy partyjne, obyczajowe oraz dążono do obsadzania stanowisk sędziów oraz prokuratorów przez ludzi związanych ze sprawującą opcją polityczną. Docelowo program państwa faszystowskiego zakładał całkowite przejęcie sądownictwa przez odpowiednie organy partii.

Wygląda na to, że elementy tego programu możemy dostrzegą w zmianach, które od pięciu lat wprowadza Kaczyński…

 

Poprzedni artykułNieudane próby zmiany wizerunki policji. Tituszki Kaczyńskiego trwają w świadomości Polaków
Następny artykułTadeusz Rydzyk kontra Watchdog Polska. Co ukrywa magnat z Torunia?