Polexit zaplanowany na rok 2027?

W Polsce możemy obserwować gwałtowny wzrost nastrojów antyeuropejskich. To wynik polityki PiS, która to partia – poprzez swoje media – obrzydza obraz Europy, nagłaśniając jakieś marginalne zjawiska społeczne a całkowicie pomijając gigantyczny pozytywny wpływ bycia w Unii Europejskiej na Polskę.

Według naszych informatorów, wśród wysokich funkcjonariuszy partyjnych rozeszła się informacja, która określa plan na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej i budowę utopijnego projektu unii z Węgrami oraz Włochami. Te kraje miałyby stać się swojego rodzaju murem dla Rosji, bo właśnie rosyjskie służby specjalne są podejrzewane o wspieranie tendencji rozpadowych Unii Europejskiej.

Reklamy

Proces ten ma być rozpisany na bardzo wiele instrumentów i obszarów działania, od edukacji, poprzez gospodarkę aż po obronność. Już dzisiaj doskonale widać, jak zniszczone są one po pięciu latach działalności PiS.

Rok 2027 wydaje się być datą bardzo odległą, ale Rosja planowanie swoich działań prowadzi długofalowo…