21 października 2021

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaOpiniePiS ma problem. Komisja Europejska przywołuje Kaczyńskiego do porządku

PiS ma problem. Komisja Europejska przywołuje Kaczyńskiego do porządku

Komisja Europejska wydała ostre oświadczenie dotyczące orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Uznano w nim, że „środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP”.

Komisja Europejska uznała z kolei, że stanowisko TK „potwierdza obawy Komisji co do stanu praworządności w Polsce”. Jej zdaniem „prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego i wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, są wiążące dla organów i sądów krajowych wszystkich państw członkowskich”.

Reklamy

– Obejmuje to również wczorajsze postanowienie Trybunału o nałożeniu na Polskę środków tymczasowych w celu natychmiastowego zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy z grudnia 2019 r. o sądownictwie, w tym dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, aby zapewnić jednolite stosowanie i integralność prawa Unii – czytamy w oświadczeniu KE.

Musisz o tym wiedzieć!