W związku ze skalą stwiedzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zwrócił się do premiera i wicepremiera o podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Od szefa CBA zażądał podjęcia stosownych działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności powstania wykrytych przez NIK nieprawidłowości, w tym mechanizmów korupcjogennych – poinformował NIK na dzisiejszej konferencji prasowej.

Kontrola Funduszu Sprawiedliwości została rozpoczęta w czerwcu 2020 roku i obejmowała 21 podmiotów. Ta kontrola była pierwszym tak kompleksowym badaniem wszystkich aspektów funkcjonowania Funduszu. Dzisiaj prezes NIK powiadomił premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa CBA o uwagach, ocenach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnych.

Reklamy

Szczegółowe wyniki kontroli zostaną przekazane opinii publicznej niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska ministra sprawiedliwości oraz stanowiska i informacji o podjętych działaniach przez premiera, wicepremiera i szefa CBA – poinformował NIK.

NIK nie posiada uprawnień takich jak CBA. My wykazaliśmy, że w wielu obszarach korzystania z Funduszu Sprawiedliwości doszło do mechanizmów korupcjogennych. To są pewnego rodzaju powiązania personalne między władzami organizacji pozarządowych, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości – powiedział przedstawiciel NIK na konferencji prasowej. Mówimy o kwotach rzędu kilkunastu milionów złotych – dodał.

źródło: TVN / NIK

Poprzedni artykułKłopoty z frekwencją na spotkaniach z Morawieckim
Następny artykułWarto zrobić listę reżimowych propagandzistów – mówi Balcerowicz. Oto ona!