Czas zamknąć TVP. To co oni wyprawiają, może być przestępstwem!

Na gruncie kodeksu karnego Władze i dziennikarze TVP mogą dopuszczać się przestępstw przeciwko poszczególnym politykom, grupom osób – na przykład grupom zawodowym, oraz prowadzić zorganizowaną kampanię nienawiści wobec określonych formacji, idei, postaw a także partii politycznych.

Polskie prawo przewiduje za to kary za zniesławienie (art. 212 k. k.) i znieważenie (art.216 k. k). Artykuł 212 §1 k. k. mówi, że „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku”. §2 mówi, że: „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.

Reklamy

Artykuł 216 §1 mówi zaś, że „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. §2 przewiduje: „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Biorąc pod uwagę to co wyprawia Kurski i jego zgraja propagandzistów, kary więzienia mogłyby by być w zasadzie pewne. Ale to nie koniec. Wiele osób uważa, że TVP ordynarnie szczuje ludzi na Donalda Tuska. Za to również grozi odpowiedzialność karna – w tym za podżeganie.

Żeby wygrać wybory, trzeba uczciwych reguł gry. TVPis nie pozwala przeprowadzić uczciwych wyborów, ponieważ poprzez manipulacje i kłamstwa oszukuje część społeczeństwa, która nie jest w stanie dostrzec prawdziwej twarzy kaczystów. Dlatego stacja ta przed wyborami powinna zostać zamknięta na przykład poprzez odebranie koncesji z uwagi na zagrożenie dla ładu i porządku społecznego w naszym kraju. Tylko przy uczciwych i rzetelnych mediach ludzie będą mogli podjąć wybór zgodny z ich poglądami i dobry dla Polski.