Nowy Wał PiS w pełnej krasie – to ogromna podwyżka podatków i cen dla wszystkich w Polsce:

„W związku z ukazaniem się w wykazie prac legislacyjnych projektu zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w załączeniu przesyłam opinię prawną sporządzoną przez ks. dr. hab. Piotra Stanisza, pro, KUL, na zlecenie Sekretariatu KEP. Jednocześnie z przykrością stwierdzam, że pomimo tego, iż ww. projekt dotyczy również sytuacji prawnej osób duchownych, a Kościół Katolicki, ani inne związki wyznaniowe nie zostały uwzględnione wśród kilkudziesięciu podmiotów, z którymi rząd przeprowadza konsultacje publiczne. Warto zatem przy tej okazji przywołać treść art 22 ust 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.: „Przyjmując za punkt wyjścia w sprawach finansowych Instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowych…. zobowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelna Układające się Strony stworzą specjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce.

Reklamy

Wyrażam nadzieję, że przedstawione w załączonej do pisma opinii prawnej wątpliwości, zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązań staną się przedmiotem analizy autorów projektu i w dalszych pracach legislacyjnych dotyczących ww. ustaw strona kościelna nie będzie pominięta” – pisze Episkopat do Morawieckiego.

Uderzenie w kościół to zapewne pomysł Kaczyńskiego, bo tylko on daje zgody na takie działania. Jak widać sojusz tronu z ołtarzem coraz gorzej działa na ten drugi.

Poprzedni artykułPolitycy PiS zwariowali. Sprawę uchodźców na polskiej granicy traktują jak polityczne złoto
Następny artykułPiS wprowadza skarbowy zamordyzm. Zupełnie jak za komuny