Programy wyborcze PiS kopiują postulaty NSDAP Hitlera [Dokumenty]

Zastanawiające podobieństwa.

Historycy zajmujący się II wojną światową opublikowali program wyborczy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP). Pełen program nazistów zamieścili na portalu historycznym Vaterland.pl.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


[Program NSDAP]

Co ciekawe, po zestawieniu programu wyborczego partii Adolfa Hitlera, z programami wyborczymi narodowych socjalistów Jarosława Kaczyńskiego z lat 2005, 2007, 2011, 2015 i 2019 odnajdujemy bliźniaczo podobne punkty.

Jedyną wyraźną różnicą jest brak punktu dot. Żydów, za to w programie PiS z 2005 roku oraz wypowiedziach polityków tej partii pojawia się podobne podejście do „gorszego sortu” czy „resortowych dzieci”.

Analizując postulaty narodowych socjalistów z Niemiec (punkty 11-25) łatwo odnaleźć można postulaty i rozwiązania, jakie następnie wprowadzali narodowi socjaliści z PiS.

Szczególnie widać to w punktach dot. nacjonalizacji i podziału zysków w wielkich przedsiębiorstwach (13 i 14). Również punkty dot. programów socjalnych i ubezpieczeń (15) brzmi dziwnie znajomo.

W punkcie 16 narodowi socjaliści niemieccy domagają się „komunalizacji wielkich domów handlowych” co przypomina walkę narodowych socjalistów z PiS z galeriami handlowymi (program 2015).

W tym samym punkcie naziści niemieccy i nowogrodzcy (program 2005) postulują o łatwy dostęp do kapitału zewnętrznego (w NSDAP mowa wprost o niskooprocentowanych pożyczkach).

Punkt 19 NSDAP mówi o zastąpieniu Prawa Rzymskiego „które służy światowi kapitalistycznemu” Powszechnym Prawem Niemieckim. Podobnie politycy PiS chcą walczyć z kapitalizmem na rzecz ich państwa socjalistycznego, nazywanego w partii „solidarnościowym”.

Również postulaty dot. reformy szkolnictwa u narodowych socjalistów z Niemiec i PiS są podobne. Ponadto punkt 22 – dot. armii jest taki sam w przypadku postulatów NSDAP i PiS.

Natomiast punkt 23 NSDAP dot. mediów narodowych. Zestawiając go z postulatami PiS dot. mediów narodowych trudno znaleźć większe różnice.

Punkt 24 NSDAP: „Partia opowiada się za chrześcijaństwem, ale nie narzuca tego wyznania nikomu, jakkolwiek żądamy zwalczenia żydowsko-materialistycznego ducha, ponieważ udowodnione zostało, że naród niemiecki może osiągnąć wieczny dobrobyt tylko wtedy gdy będzie wierny zasadzie: interes Państwa zawsze ponad interesem jednostki”.

Program PiS 2005: „Wydamy bezwzględną walkę próbom zdominowania mniejszych firm przez wielkich rynkowych graczy. Upatrując w wartościach chrześcijańskich fundamentu silnej rodziny, opowiadamy się przeciwko aborcji i eutanazji. Krzewienie wartości sprzyjających rodzinie, propagowanie pożądanych wzorców powinno być jednym z najważniejszych elementów misji telewizji publicznej. Opowiadamy się za zdecydowanym reagowaniem władz publicznych na przejawy naruszania ładu moralnego.”