Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką rynkową splagiatował pracę magisterską? Szomburg odpiera zarzuty, ale nie potrafi wytłumaczyć identycznych fragmentów

Podejrzana magisterka.

Reklamy

Jan Maria Szomburg prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (syn założyciela IBnGR Jana Jacka Szomburga) w swojej pracy magisterskiej z 2007 r. posłużył się, bez podania źródła, obszernymi fragmentami pracy Stanisława Szultki wydanej przez IBmGR w 2004 r.

W pracy magisterskiej Jana Marii Szomburga praca widnieje co prawda jako jedno ze źródeł, ale całe jej fragmenty są przepisane bez powoływania się na książkę.

 

Pytany o plagiat Jan Maria Szomburg poinformował nas, że sprawdził swoją pracę za pomocą portalu plagiat.pl „wyniki są uważane za wymagające szczególnej analizy jeśli współczynnik WP1 wynosi powyżej 50%, a WP2 powyżej 5%. W przypadku mojej pracy magisterskiej program plagiat.pl wykazał odpowiednio: WP1: 8,66% i WP2: 2,40%” – napisał Jan Maria Szomburg.

„Podtrzymuję, że – jak na standardy pracy magisterskiej – moją pracę magisterską należy zaliczyć raczej do bardziej kreatywnych niż odtwórczych, zatem praca ta nie jest plagiatem, także w rozumieniu kryteriów przyjętych i ugruntowanych w orzecznictwie sądowym” – podsumował Jan Maria Szomburg.

Problem w tym, że system nie mógł porównać pracy Pana Prezesa ze źródłowym materiałem, bo … nie została umieszczona w zasobach internetowych Instytutu, podobnie jak inne prace powstałe w ramach jego działalności.

Mimo, iż książka Stanisława Szultki była wynikiem prac zrealizowanych z pomocą środków publicznych (realizowane były w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych, część prac badawczych oraz organizacja konferencji zostały także wsparte dotacją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), a temat aż się prosi o popularyzację.

Oceńcie zresztą Państwo sami zakres wykorzystania bez cytatów pracy Stanisława Szultki.