Rydzyk nażarł się na władzy PiS. Tyle zgarnął w 7 lat

Dyrektor milioner.

Portal OKO.press policzył, że tylko do marca 2021 roku imperium ojca Rydzyka otrzymało od rządów PiS ponad 325 mln zł. Od tego czas ta suma rośnie.

Reklamy

„70 000 000 złotych na budowę muzeum zadeklarował minister w umowie o powołaniu tej placówki, zawartej w czerwcu 2018 roku. 47 700 000 złotych ministerstwo dołożyło w 2019 roku, gdy okazało się, że w przetargu na budowę placówki złożona została tylko jedna oferta, przekraczająca kwotę, którą planowano pierwotnie wydać na realizację inwestycji. 1 866 800 złotych resort dodał w 2020 roku. Jak tłumaczy, 'zwiększenie wynikało z konieczności sfinansowania budowy przyłącza ciepłowniczego, którego koszt przekraczał założenia Wykonawcy dokonane Cenie Ofertowej” – wyliczyło OKO.press.

Oprócz tego Rada Ministrów opublikowała wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego. Na liście znalazła się m.in. pozycja: „opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu”. Muzeum zarządzane przez fundację Lex Veritas ojca Rydzyka otrzymało na ten cel aż 60 milionów złotych.

Jak ustaliło w 2021 roku OKO.press, Lex Veritas otrzymało 67 306 085 zł w postaci dotacji, wynagrodzeń za usługi i innych.

Pieniądze na fundację przekazały m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym 26 563 800 zł). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (9 925 213 zł), Ministerstwo Sprawiedliwości (14 321 880 zł), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (723 907 zł), Ministerstwo Zdrowia (1 450 328 zł), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (146 700 zł), Ministerstwo Obrony Narodowej (425 362 zł), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (828 837 zł), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (360 000 zł), Ministerstwo Środowiska (313 281 zł) czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (188 190 zł).

46 792 551 złotych dla Geotermii Toruń

OKO.press ustaliło też, że pieniądze do Geotermii Toruń płyną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2021 roku było to 46 792 551 zł w postaci dofinansowań, z czego m.in. 34 309 640 złotych dotacji przeznaczonych było z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na „budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”. Z kolei 8 417 786 zł wyniosła pożyczka na sfinansowanie wkładu własnego Geotermii Toruń w budowę toruńskiej ciepłowni geotermalnej.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która została założona przez Tadeusza Rydzyka otrzymała łącznie 23 463 155 zł.

Były to dotacje i wynagrodzenia od m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1 622 780 zł), Ministerstwa Sprawiedliwości (ponad 12 108 235 zł) czy ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1 828 037).

Firma BONUM została w 2005 roku założona przez ojca Jana Króla, nazywanego prawą ręką ojca Tadeusza Rydzyka. Jak tłumaczy OKO.press, firma otrzymała dotacje i wynagrodzenia w wysokości 907 382 zł, w tym 140 000 zł od Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy 495 000 zł od Ministerstwa Rozwoju.

Spółka Spes, która ściśle współpracuje z mediami, które powstały z inicjatywy Rydzyka, łącznie otrzymała 1 988 668 zł w postaci wynagrodzeń za usługi, m.in. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (827 078 zł za „publikację ogłoszeń o zwalczaniu covid oraz nekrologów w latach 2016-20”), Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (355 660 złotych za „publikację ogłoszeń w 'Naszym Dzienniku’ w latach 2015-20) czy Kancelarii Sejmu RP (90 677 złotych za „publikację ogłoszeń i nekrologów”).

Źródło: Oko.press / NaTemat