Putin może być dumny z Kaczyńskiego. Tylko 38 proc. Polaków wierzy w wolność mediów w Polsce

Kat wolności.

Już tylko 38 proc. Polaków twierdzi, że media w kraju są niezależne od władz państwowych. Wynik ten zawyżają wyborcy PiS, którzy są najbardziej przekonani o wolności mediów w Polsce.

Reklamy

Z raportu International Press Institute – The Global Network for Independent Journalism wynika, że wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej bardziej w wolność mediów w swoim kraju wierzą Czesi.

Średnio 33 proc. badanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej uważa, że media w ich kraju są zależne od władz państwowych, 38 proc. twierdzi, że jest wręcz przeciwnie, a 29 proc. – że nie są ani zależne, ani niezależne.

W Polsce 28 proc. respondentów uważa, że krajowe środki przekazu są kontrolowane przez rząd, 38 proc. odpowiedziało, że są one wolne od tego typu nacisków, a 34 proc. nie opowiedziało się za żadną z powyższych opcji.

Przekonani o wolności mediów w największym stopniu są wyborcy PiS w Polsce oraz Fideszu na Węgrzech. Twierdzi tak 47 proc. głosujących na PiS (przeciwnego zdania jest 18 proc.). W przypadku elektoratu Fideszu te różnice są jeszcze wyraźniejsze – 58 proc. jego wyborców uważa węgierskie media za wolne od wpływów władz, a jedynie 15 proc. twierdzi, że tak nie jest.

35 proc. wyborców PiS uważa również, że stan wolności mediów w ostatnich pięciu latach poprawił się (32 proc. twierdzi, że nie zmienił się, tyle samo – że pogorszył się).

We wszystkich krajach poza Polską badani twierdzili, że media są zależne od właścicieli i innych interesów biznesowych – uważa tak średnio 37 proc. badanych (najwięcej – 43 proc. – na Słowacji). W Polsce 37 proc. respondentów uznaje, że media nie są ani zależne, ani niezależne, 32 proc. orzekło, że w tej kwestii media są wolne, a 31 proc. – że nie są. Aż 55 proc. badanych Polaków uważa, że stan wolności mediów w naszym kraju jest gorszy niż w innych państwach regionów. To najwyższy wskaźnik w grupie V4.

W Polsce najwięcej respondentów wyraziło zaniepokojenie stanem wolności mediów (63 proc.). Jedynie 20 proc. nie uważa tego za powód do zmartwień.

67 proc. polskich respondentów uważa również, że rząd nie powinien wpływać na treści w mediach publicznych. Twierdzi tak nawet większość elektoratu PiS (56 proc.). Aż 71 proc. jest zdania, że media powinny mieć całkowitą autonomię w kwestii treści redakcyjnych.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-17 lutego br. na reprezentatywnej grupie 4069 pełnoletnich respondentów (w tym 1043 osób w Polsce) metodą paneli online (CAWI) i wywiadów telefonicznych (CATI). International Press Institute jest istniejącą od 1950 roku globalną organizacją zajmującą się ochroną wolności prasy i monitorującą przypadki nadużywania prawa w celu ograniczania swobody wypowiedzi w mediach.

Źródło: Wirtualne Media