Ważne i potrzebne słowa Kosiniaka-Kamysza: Żadne sojusze i nawet najlepiej uzbrojona armia, nie zagwarantuje bezpieczeństwa, jeżeli nie będzie wspólnoty narodowej

Żadne sojusze i nawet najlepiej uzbrojona armia, nie zagwarantuje bezpieczeństwa, jeżeli nie będzie wspólnoty narodowej. To podstawowy gwarant suwerenności i bezpieczeństwa, co udowadnia nasza historia – mówił dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz w Gdowie, w czasie uroczystości upamiętniających uchwalanie Konstytucji 3 maja.

atriotyzm to przede wszystkim czyny. Miarą współczesnego patriotyzmu jest to, co możemy dzisiaj uczynić, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję wszystkim, którzy w gminie Gdów i w całej Polsce dali schronienie potrzebującym – dodał Kosiniak-Kamysz.

Reklamy

Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą zmusza nas do refleksji nad suwerennością i bezpieczeństwem naszego państwa. Ci, którzy myślą że to jest gdzieś daleko, są w błędzie. Jeżeli Putin nie zostanie zatrzymany będzie parł ze swoją ofensywą na Zachód – podkreślił prezes PSL.