Sakiewicz przeprasza za swoje kłamstwa na temat Cimoszewicza

Kolejne kłamstwo Tomasza Sakiewicza obnażone. Okazuje się, że Włodzimierz Cimoszewicz zostawił swój dom, wynajmowany od Lasów Państwowych, w jak najlepszym porządku a informacje o tym, że go zdewastował były kłamstwem Gazety Polskiej.

Sakiewicz musiał zamieścić przeprosiny o treści: „OŚWIADCZENIE
Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. — Wydawca „Gazety Polskiej”, Redaktor Naczelny Tomasz Sakiewicz i Jacek Liziniewicz autor artykułu „Cimoszewicz dewastator”, opublikowanego w nr. 13 ,,Gazety Polskiej” z 27 marca 2019 r.. przepraszają Pana Włodzimierza Cimoszewicza za dokonane wskutek publikacji tego artykułu naruszenie jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i czci poprzez podanie nieprawdziwej informacji, że Pan Włodzimierz Cimoszewicz zdewastował mienie Lasów Państwowych.”

Reklamy