RPO z okazji Dnia Przeciw Homofobii: W Polsce osoby LGBT+ nadal narażone są na nierówne traktowanie

Prześladowanie w państwie PiS.

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To właśnie tego dnia w 1990 roku homoseksualizm został wykreślony z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przez Światową Organizację Zdrowia.

Reklamy

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek krytycznie ocenia sytuację osób LGBT w Polsce. „W Polsce osoby LGBT+ nadal narażone są na nierówne traktowanie, uprzedzenia oraz motywowaną nimi agresję i przemoc ze względu na to, kim są” – podkreślił prof. Wiącek.

Z badań społecznych prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że orientacja seksualna lub tożsamość płciowa stanowią najczęstszy powód dyskryminacji: ponad połowa respondentów wskazała na orientację seksualną (np. bycie osobą homoseksualną) – 56 proc. oraz tożsamość płciową (np. bycie osobą transpłciową) – 52 proc.

Według raportu organizacji ILGA, która bada sytuację osób LGBT+, Polska po raz kolejny zajmuje ostatnie miejsce w UE, jeśli chodzi o ochronę praw osób LGBT+. W Europie niższe gwarancje ochrony praw osób LGBT+ stwierdzono jedynie w Rosji i w Białorusi.

Rzecznik zaskarżył do wojewódzkich sądów administracyjnych dziewięć uchwał jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli dotyczących przeciwdziałania tzw. ideologii LGBT. Wszystkie zaskarżone uchwały zostały uznane przez WSA za podjęte bez podstawy prawnej i nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa przez organy je podejmujące.

Prof. Marcin Wiącek przyłączył się również do sprawy dotyczącej odmowy potwierdzenia obywatelstwa dziewczynki urodzonej w Kanadzie w procedurze surogacji, w której akcie urodzenia jako rodziców ujawniono dwóch ojców – ojca biologicznego i jego męża. Naczelny Sąd Administracyjny po wniosku RPO uchylił zarówno wyrok sądu pierwszej instancji, jak i poprzedzające go decyzje organów administracji i zobowiązał wojewodę mazowieckiego do wydania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia decyzji o potwierdzeniu obywatelstwa polskiego dziecka.

Źródło: RPO