Opozycja kilka miesięcy temu przygotowała plan działań chroniący Polaków przed inflacją. PiS go odrzucił

Dezyderat Komisji Finansów Publicznych do Prezesa Rady Ministrów wzywający Radę Ministrów do natychmiastowego podjęcia działań, które przyczynią się do powstrzymania inflacji i deprecjacji złotego.

Chociaż obecny wzrost cen towarów i usług jest zjawiskiem globalnym, jego natężenie w Polsce jest zdecydowanie wyższe niż w większości krajów Unii Europejskiej.
Groźna dla obywateli i gospodarki, najwyższa od ponad 20 lat, inflacja jest bowiem skutkiem nie tylko czynników zewnętrznych, ale w znacznym stopniu polityki fiskalnej rządu i polityki monetarnej NBP. Inflacja jest już ponad dwukrotnie wyższa od górnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego polskiego banku centralnego, który wynosi 2,5 proc.
Z najnowszych badań Szkoły Głównej Handlowej wynika, że 86 proc. gospodarstw domowych odczuwa wzrost cen bardziej niż zwykle. Są to najgorsze dane od 1996 roku, a ekonomiści zgodnie twierdzą, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i maksimum jeszcze przed nami. Nie brakuje głosów, że w przyszłym roku inflacja może być dwucyfrowa.
Jednocześnie następuje gwałtowna deprecjacja polskiego złotego, szczególnie w relacji do dolara amerykańskiego, co poprzez efekt przeniesienia będzie wpływać na dalsze przyspieszenie inflacji.
Dlatego też posłowie, członkowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zaniepokojeni coraz trudniejszą sytuacją, zwracają się do Premiera RP i Rady Ministrów o natychmiastowe podjęcie działań, które przyczynią się do powstrzymania inflacji i deprecjacji złotego. Postulujemy:
1. Pilne przygotowanie, wspólnie z NBP, strategii walki z inflacją, w celu ochrony przed jej skutkami najbardziej na nie narażonych grup społecznych. 2. Wykonanie rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie praworządności w Polsce oraz planowanych reform, co umożliwi uzyskanie pozytywnej opinii dla Krajowego Planu Odbudowy, a w efekcie dopływ środków na konieczne inwestycje i reformy. 3. Przywrócenie niezawisłości sędziom i niezależności sądom, co pozwoli zakończyć spór z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, i odsunie groźbę zastosowania wobec Polski mechanizmu warunkowości. 4. Przeznaczenie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na konieczną transformację energetyczną i inwestycje w OZE, co pozwoli obniżyć ceny energii elektrycznej w przyszłości. 5. Odsunięcie o rok podniesienia podatków dla przedsiębiorców przewidzianego w tzw. Polskim Ładzie, dzięki czemu unikniemy dodatkowego wzrostu cen towarów i usług w niepewnym czasie pandemii i bardzo wysokiej inflacji. 6. Zapewnienie stabilnego otoczenia prawnego dla biznesu, co podniesie rekordowo niski poziom inwestycji i wzmocni fundamenty gospodarki, zapewniając podstawę długoterminowego rozwoju.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Wszystko to było gotowe kilka miesięcy temu. PiS odrzucił projekt. Efekt? Szalejąca Kaczyński-inflacja oraz upadek gospodarki.