Banaś też ***** PiS. Prezes NIK: Niemal 215 mld zł długu Skarbu Państwa wyłączono spod kontroli parlamentu

Fot.: Wykop

Państwo bankrutów.

Według przedstawionej przez prezesa NIK analizy wynika, że spod kontroli parlamentu wyłączono kwotę niemal 215 mld zł potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


– Stwierdzamy, że budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową (…). Ustawa ta nie obejmowała jednak wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, które mają wpływ na wzrost długu – powiedział w Sejmie Marian Banaś i dodał, że “zdeprecjonowano znaczenie budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa”.

Prezes poinformował, że NIK wykonała 278 ocen jednostkowych. W 70 wydała ocenę pozytywną, co, jak przekazał Banaś, jest procentowo mniejszą wartością niż w ramach kontroli przeprowadzonej rok wcześniej.

– Na deformowanie wyniku budżetu państwa niewątpliwie wpływ miały (…), działania polegające na nieodpłatnym przekazywaniu podmiotom spoza sektora finansów publicznych obligacji Skarbu Państwa na kwotę ponad 22 mld zł, w tym Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu 2,2 mld zł, Agencji Rozwoju Przemysłu 2,1 mld zł czy jednostkom radiofonii i telewizji 1,9 mld zł – stwierdził Banaś.

Szef NIK zacytował profesora Tadeusza Grodyńskiego. – To ustawa budżetowa jest aktem, z którego większość obywateli winna czerpać wiedzę, jakie zadania będą realizowane w danym roku budżetowym (…) – powiedział. – Niestety, przedstawiana państwu analiza wykonania budżetu dowodzi, że jest zupełnie inaczej – podkreślił.

– Sytuacja finansowa Polski w 2021 roku była daleka od równowagi. Relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB brutto, ukształtowała się w wysokości 53,8 proc. Na koniec 2021 roku wystąpiła rekordowa, sięgająca 10 proc. PKB brutto różnica między długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych obliczanym według metodologii unijnej, a państwowym długiem publicznym ustalanym według zasad krajowych – powiedział Marian Banaś.

Szef NIK dodał, że różnica ta drugi rok z rzędu przekroczyła 200 mld zł.

– Ostatecznie dług instytucji rządowych i samorządowych był o prawie 262 mld wyższy niż państwowy dług publiczny – zaznaczył Banaś.

Źródło: Money.pl