Kaczyński odwołuje się marksizmu i leninizmu: walka klas, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, skąd my to znamy!

Do tej pory mało kto zwraca uwagę na fakt, że PiS jest partią czerpiącą pełną garścią w dorobku partii komunistycznych. Narracja PiS jest zbudowana na zbudowana jest na historycznych uogólnieniach, prowadzących do oskarżenia panującego ładu w imię mścicielskich sił przyszłości.

Kaczyński w swoim przekazie często mówi o tym, że coś trzeba zmienić. Odwołuje się do podziałów i definiowania wrogów klasowych. Dla komunistów wrogiem była burżuazja, dla Kaczyńskiego wrogiem są wszyscy, którzy nie są jego wyborcami. Próbuje w roli wrogów obsadzać dosłownie wszystkich, gdy jest to mu wygodne. To działanie typowe dla komunistów.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Komunizm, który prezentuje Kaczyński to najgorsza jego forma, odwołująca się do doświadczeń skrajnych, tyrańskich, dyktatorskich. To komunizm, który czerpie pełnymi garściami ze wzorców rosyjskich: agresja w życiu politycznym, kłamstwo, manipulacja, propaganda, brutalne działania służb specjalnych, brak poszanowania prawa. Wszystko to w Polsce mamy.

|Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Niech drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną. Proletariusze nie mają w niej nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” – zdaje się mówić Kaczyński.

Manifest PiS ma zadziwiająco dużo podobieństw do manifestu komunistycznego. PiS to narodowi socjaliści, najgorsza forma dla demokracji. Skrajni, agresywni, zakłamani. Tacy ludzie dorwali się do władzy w Polsce.