Jan Pietrzak – członek grupy zabezpieczenia propagandy specjalnej. Wszystko wam wyśpiewa

Podporucznik Jan Pietrzak na ćwiczeniach (’74), członek grupy zabezpieczenia propagandy specjalnej.Treść opinii nie pozostawia złudzeń:„Potrafi opracowywać bardzo cenne materiały propagandowe (…) Treścią opracowywanych materiałów wykazał zrozumienie zadań propagandy specjalnej”