Delegalizacja PiS może być konieczna. Ważne odniesienia do historii Polski i Europy

Działania PiS w wielu aspektach przypominają narodowych socjalistów z czasów Niemiec przed II Wojną Światową.

“Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest zagadnieniem złożonym i wie- lowymiarowym. Jednym z jego istotnych elementów jest niewątpliwie ochrona porządku konstytucyjnego państw demokratycznych. Źródeł zagrożeń dla owego porządku upatry- wać należy m.in. w działaniach zorganizowanych grup społecznych (politycznych) wymie- rzonych w organizacyjną stabilność państwa, jego struktury, procesy albo instytucje. Odnosi się to zarówno do ugrupowań, które grożą państwu bezpośrednim użyciem siły lub nawet stosują ją systematycznie, jak i do tych, które walczą z państwem demokratycznym wykorzystując legalne procedury i w swoim działaniu poza nie nie wychodzą mimo, iż kwestionują ich zasadność.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Jak pokazuje przykład Republiki Weimarskiej, brak wewnętrznych mechanizmów zabezpieczających porządek konstytucyjny prowadzić może do jego unicestwienia bez konieczności użycia przemocy, na drodze legalnej. Zwłaszcza demokracje młode i słabe, które w największym stopniu narażone są na wewnętrzne zagrożenia polityczne, wykazują słabość wobec legalistycznej taktyki swych przeciwników.” – napisała Aleksandra Morska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w swoim artykule o delegacji partii politycznych.

Mając na względzie efekty działań PiS być może konieczna będzie całkowita delegalizacja tej partii.