Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego z Wrocławia: dokonano przestępstwa i zbrodni na ekosystemie rzeki Odry.

Od końca lipca 2022 r. na odcinku rzeki Odry zmagaliśmy się z sytuacją kryzysową związaną z masowym śnięciem ryb. W oparciu o pierwszy wstępny raport z badania próbek wody pobranych w dniu 28.07.2022 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wykrycie obecności mezytylenu ( 1,3,5,- trimetylobenzen), silnie trującego związku chemicznego,  należy stwierdzić, że dokonano przestępstwa i zbrodni na ekosystemie rzeki Odry.

Mam nadzieję, że sprawca (sprawcy) tego czynu zostaną ustaleni i poniosą daleko idące konsekwencje swoich bezmyślnych, a może świadomych i wykonanych z premedytacją działań.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


        Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na kanałach żeglugowych na rzece Odrze w Oławie – zatrucie mezytylenem, cykliczne zanieczyszczanie wody przez zakład papierniczy oraz  brak śluzowania w tym okresie, doprowadziło do śnięcia 3 300 kg ryb. Martwe ryby znajdowaliśmy również poniżej Oławy, najwięcej (można mówić o masowości) poniżej jazu w miejscowości Jeszkowice. Tutaj wyławialiśmy martwe brzany, klenie, jazie, leszcze, sandacze oraz sumy. Akcję usuwania martwych ryb zakończyliśmy w środę w godzinach popołudniowych. Wszystkie martwe ryby zostały zabrane przez specjalistyczną firmę i poddane utylizacji.

     Chciałbym wyrazić uznanie i podziękowanie Wszystkim którzy wsparli nasze działania w usuwaniu skutków przestępstwa i zbrodni popełnionej na środowisku naturalnym, na ekosystemie rzeki Odry. Wasza ofiarność i praca pozwoliły zapobiec katastrofalnym skutkom zanieczyszczenia wody tonami rozkładających się ryb.

    W samej Oławie w dniu 31.07.2022 r. uczestniczyło w akcji ponad 45 osób – Wędkarzy i Wolontariuszy.

Dziękuję jednostkom OSP z Bystrzycy Oławskiej, Jelcza-Laskowic oraz Siedlec.

Słowa wdzięczności kieruję również do władz miasta Oławy, Pana Burmistrza, który zobowiązał się do pokrycia ponad połowy kosztów utylizacji ryb zebranych w obrębie miasta.

   O rozwoju sytuacji, wynikach badania kolejnych próbek wody, jak i mam nadzieję wykryciu sprawców zanieczyszczenia i w konsekwencji wytrucia ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, będziemy informować Was na bieżąco.

Prezes Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

Andrzej Świętach