PILNE ! Jest dowód na zamawianie “wyroków” u TK mgr Przyłębskiej ! 

PiS chciał użyć upolitycznionego i w pełni kontrolowanego Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej do ucieczki przed odpowiedzialnością za zamykanie firm w czasie COVID-19. Ujawnienie tej korespondencji oznacza konieczność likwidacji TK oraz postawienia przed sądem Przyłebskiej, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Niedzielskiego Dworczyka i wielu innych polityków PiS. Zapis rozmów polityków i człowieka z prokuratorii generalnej Mariusza Haładyja, szokuje!

Czy nie byłoby ucieczką do przodu ,powiedzenie się TK nt konstytucyjności rozporządzeń w innym trybie niż zaskarżenie orzeczenia sądu w tym zakresie? Tak aby uprzedzić interpretowanie przez sądy. Jest taka ścieżka?” – pytał Adam Niedzielski człowieka z prokuratorii w odpowiedzi na poniższy e-mail:

Reklamy

“Dzień dobry, pomyślałem, żeby przekazać Panom, chociaż bardzo syntetyczną ale informację nt aktualnego stanu dot „pozwów covidowychch”, czyli pozwów p-ko Skarbowi Państwa w zw z wprowadzanymi ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej pory odpowiedzieliśmy do sądów na trzy pozy. Tak w miarę nieduża liczba związana jest myślę z tym, że (1) sądy mogły jeszcze nie przysłać nam wszystkich, kt zostały złożone (obserwujemy widoczne spowolnienie pracy sądów w pandemii), (2) przedsiębiorcy trochę czekają na to jak rozwinie się sytuacja gospodarcza (część drogę sądową może traktować jako ultima ratio), (3) mogą czekać na pierwsze nieprawomocne rozstrzygnięcia, żeby nie być „masą doświadczalną”.

Z tych trzech pozwów dwa są od właścicieli siłowni, jeden galerii handlowej. Łącznie na 800 tys zł. Oczywiście zapowiadana jest znacznie większa skala pozwów, w tym pozwów zbiorowych. Jeden zbiorowy zresztą też już otrzymaliśmy formalnie, przygotowujemy odpowiedź. Część jest notyfikowana wezwaniami do próby ugodowej. Pozwów będzie jednak mzd dużo.

Na czym opierają się zarzuty? Przede wszystkim na bezprawności wprowadzanych zakazów (niekonstytucyjności rozporządzeń je wprowadzających). Wśród zarzutów pojawia się też m.in. zaniechanie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Nasza linia „obrony”:

1. Potrzebny jest uprzedni ,rok TK (w odrębnym postępowaniu) o ew niekonstytucyjności rozporządzeń

2. Argumenty przemawiające za konstytucyjnością rozporządzeń

3. Ograniczenia były niezbędne, bo nadrzędnym celem działania władz publicznych jest ochrona życia i zdrowia obywateli, które to wartości są nadrzędne

4. Znaleźliśmy orzeczenie TSUE, że nie każdy akt działania władzy publicznej naruszający prawo rodzi odpowiedzialność państwa; to naruszenie musi być ,starczająco poważne i nieproporcjonalne do zakładanych celów

5. Nie można z Konstytucji wywieść obowiązku wprowadzania stanów nadzwyczajnych, to jest uprawnienie władz publicznych; przy czym ustawa o odszkodowaniach w zw ze stanami nadzwyczajnymi mówi ,łącznie o szkodzie rzeczywistej a nie utraconych korzyściach (a w każdym pozwie jest żądanie zasądzenia również utraconych korzyści)

6. Ludzie w czasie pandemii i tak nie korzystaliby z galerii, klubów fitness, etc w takiej skali jak przed nią, więc trudno tu o związek przyczyno, między szkodą (wykazywa, najczęściej jako ponoszenie kosztów stałych oraz utrata dochodów r/r) a wprowadzanymi ograniczeniami

7. Państwo wsparło przedsiębiorców potężnymi programami pomocowymi.

Jakie widzimy ryzyka?

1. Sądy będą uznawać, że (zgodnie z Konstytucją) związane są tylko Konstytucją i ustawami i będą jednak oceniać konstytucyjność rozporządzeń (takiej postawie sprzyjać może pewien klimat w sądownictwie, choć do tej pory stanowisko doktryny było dość jasne, że to jest, w postępowaniach cywilnych, uprawnienie TK). W konsekwencji orzekną o niezgodności z prawem tych rozporządzeń (stwierdzą bezprawność działania karbu Państwa).

2. Sądy będą oceniać zasadność wprowadzanych ograniczeń, a raczej badać c, zostały one wprowadzone na podstawie wystarczającej analizy (vide wyrok czeskiego TK, kt wysyłałem Wam z 2-3 tyg temu). Tzn. czy były proporcjonalne w stosunku do niebezpieczeństwa i czy nie były uzasadnione inne środki zaradcze.

Do zasądzenia odszkodowania, konieczne jest wykazanie (1) bezprawności działania/zaniechania Skarbu Państwa, (2) szkody oraz (3) związku przyczynowego między tym dział in/zaniechaniem a tą szkodą.

Jesteśmy w kontakcie z niektórymi instytucjami przy przygotowywaniu odpowiedzi (poza tym też od str prawnej na te pozwy przygotowywaliśmy się od ub roku szukając odpowiednich orzeczeń i argumentacji), ale może warto byłoby też ustanowić we wszystkich instytucjach, które posiadają informacje przydatne w tym kontekście, oficerów łącznikowych.

Np., żeby wykazać: -jakim stanem wiedzy medycznej dysponowała nie tylko Polska, ale cały świat przystępując do walki z wirusem, – jak zmieniał się stan tej wiedzy i jak to wpływało na wprowadzane ograniczenia – zasadność poszczególnych ograniczeń (kierowanie się zasadą ostrożności) – ograniczenia wprowadzane w innych krajach, etc.?
Pozdrawiam, mariusz haładyj”

Poprzedni artykułPiS zlecił zabójstwo senatora Koguta? Co ten Kaczyński p…
Następny artykułZimą grożą Polakom wyłączenia prądu. Oto powód, ukrywany przez PiS