No to PiS ma poważny problem. Krzysztof Brejza złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie przestępstw rządu – ludzie nie dostali pieniędzy na węgiel:

„Dotarły do mnie niepokojące informacje o licznych nieprawidłowościach związanych z nieterminowym przekazywaniu przez administrację rządową samorządom środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. w art. 2 ust. 11 zobowiązuje do wypłaty dodatku węglowego każdej osobie uprawnionej w ciągu najpóźniej 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Tymczasem rządowe środki przekazywane są niesystematycznie i według niewiadomych kryteriów z dużym opóźnieniem, znacznie przekraczającym możliwość wypłaty dodatku węglowego uprawnionej osobie w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Reklamy

Dla przykładu w Inowrocławiu wnioski ponad 300 mieszkańców objęte są przekroczonym 2 miesięcznym terminem wypłaty. We Włocławku ponad 500 mieszkańców nie wypłacono, z powodu opóźniania realizacji zadania przez rząd, pieniędzy na zakup węgla niezbędnego do ogrzania mieszkań. Sytuacja dotyczy również mniejszych miejscowości — np. w Janikowie w terminie dodatku nie wypłacono ponad 100 mieszkańcom. Prawdopodobnie problem występuje w całej Polsce i nawet kilkaset tysięcy Polek i Polaków dotkniętych jest skutkami nieprzestrzegania przez rząd obowiązującego w tym zakresie prawa.

Powstaje domniemanie niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Ministrów, którzy zgodnie z prawem są zobowiązani do realizacji ustawy i do terminowego przekazywania środków na wypłatę dodatków węglowych. Nie można godzić się z pozostawieniem setek tysięcy lub nawet milionów Polaków w skali kraju bez terminowej należnej pomocy w zakresie opalu, skoro obowiązujące w Polsce prawo nakazuje rządowi udzielania takiej pomocy.” – pisze w swoim zawiadomieniu Krzysztof Brejza.

Poprzedni artykułZa czasów PiS gwałtownie wzrosła ilość śmieci sprowadzanych do Polski
Następny artykułProfesor Górecki: jakość usług PKP dramatycznie spada