Andrzej Duda ukrywał w pałacu prezydenckim przestępców. Grozi mu odsiadka

Kamiński i Wąsik mieli spędzić dwie noce w Pałacu Prezydenckim i wyjść stamtąd prosto na organizowany przez PiS tak zwany Marsz Wolnych Polaków. W apartamencie Andrzeja Dudy mieli przygotowane sypialnie i bezpośrednią linię z kuchnią – informuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. To oznacza, że Duda popełnił przęstepstwo – komentują prawnicy.

– To oznacza, że Andrzej Duda popełnił przestępstwo z art. 239 kk, gdyż ukrywał sprawców przestępstwa poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności – napisał Roman Giertych.

Art. 239

§ 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze sprawca, który ukrywa osobę najbliższą.

§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli sprawca udzielił pomocy osobie najbliższej albo działał z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.