To dobry moment, by Duda złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Sam

– Uważam, że Duda powinien złożyć urząd. Na ten moment nie ma żadnych kompetencji, by być prezydentem – uważa Monika Zakrzewska. Uzasadnia to tak:

1. Prezydent (wspólnie z premierem i Ministrem Spraw Zagranicznych) reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej – w kontaktach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi jak NATO czy ONZ.
Ostatnia kwalifikacja Dudy do parszywej dwunastki Davos, a także Zamiar zlekceważenia jego potencjalnego veta przed Komisję Europejska pokazują, że nie jest traktowany poważnie.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


2. Prezydent składa przysięgę: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Duda złamał Konstytucję kilkanaście razy, ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej, przez co nadwyrężył godność Polaków, żąda uwolnienia przestępców z więzienia, przez co nadwyręża bezpieczeństwo obywateli, itp., itd.

3. Na wniosek premiera zatwierdza najważniejsze dokumenty dotyczące obronności kraju, http://m.in. strategię bezpieczeństwa narodowego i ćwiczenia systemów obronnych.

Wiele działań Dudy wskazuje, że ma on poważne problemy emocjonalno-psychiczne, na dodatek jest zdalnie sterowany przez osobę z poważną dysfunkcja w ocenie sytuacji. Jak można dać komuś do ręki takie narzędzia?

4. Prezydent nadaje ordery i odznaczenia, które stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych.

Kogo odznaczał… wiemy. Nie twierdzę, że nikt z tych ludzie nie zasłużył. Ale odznaczył też np. Pietrzaka.

I na koniec: nie jest samodzielny, nie lituje się dobrem narodu, nie jest niezależny i niezawisły. Nie jest gwarantem ciągłości władzy j państwa. Nie jest autorytetem. Nie wygrał uczciwie wyborów.

Za kilka tygodni będziemy mieli całościowy przegląd dewastacji państwa, na które Duda dał przyzwolenie, podpisując niekonstytucyjne ustawy i powołując niewłaściwych ludzi.

Może złożyć urząd. Powinien to zrobić natychmiast – podsumowuje Zakrzewska.
Nic dodać, nic ująć.