WAŻNE: Czego nie wolno robić w dniu wyborów?

Dzień wyborów to kluczowy moment w procesie demokratycznym, kiedy obywatele mają okazję wyrazić swoje zdanie i wybrać swoich przedstawicieli. Aby ten proces przebiegał sprawiedliwie i zgodnie z prawem, istnieje szereg zasad i przepisów, których należy przestrzegać. Oto, czego nie wolno robić w dniu wyborów.

Agitacja wyborcza

Jednym z podstawowych zakazów w dniu wyborów jest prowadzenie agitacji wyborczej. Oznacza to, że nie wolno aktywnie namawiać innych do głosowania na określonego kandydata czy partię, zarówno w bezpośrednich rozmowach, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do nałożenia kar finansowych lub innych sankcji prawnych.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Naruszanie ciszy wyborczej

Cisza wyborcza to okres, który zaczyna się 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania i trwa do zamknięcia lokali wyborczych. W tym czasie obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej, publikowania sondaży oraz jakiejkolwiek formy promocji kandydatów. Celem ciszy wyborczej jest zapewnienie wyborcom czasu na spokojne przemyślenie swojego wyboru bez wpływu zewnętrznych bodźców.

Fotografowanie i filmowanie

W lokalu wyborczym obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Ma to na celu ochronę tajności głosowania i prywatności wyborców. Robienie zdjęć kart do głosowania, urn czy samego aktu głosowania jest surowo zabronione. Wyjątkiem mogą być przedstawiciele mediów, którzy otrzymali na to specjalne zezwolenie, jednak muszą oni przestrzegać określonych zasad i nie mogą zakłócać porządku w lokalu wyborczym.

Zakłócanie porządku w lokalu wyborczym

Podczas głosowania w lokalu wyborczym obowiązuje określony porządek. Należy przestrzegać poleceń członków komisji wyborczej, nie zakłócać spokoju innych wyborców oraz nie angażować się w żadne działania mogące utrudnić przebieg głosowania. Zakłócanie porządku może skutkować wyprowadzeniem z lokalu wyborczego oraz konsekwencjami prawnymi.

Alkohol i substancje odurzające

W dniu wyborów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających w lokalu wyborczym. Osoby znajdujące się pod wpływem takich substancji mogą być wyproszone z lokalu wyborczego, a ich zachowanie może prowadzić do interwencji służb porządkowych.

Udostępnianie informacji o głosowaniu

Ważnym aspektem, którego należy przestrzegać, jest tajność głosowania. Nie wolno udostępniać informacji na temat swojego głosu ani namawiać innych do ujawnienia, na kogo głosowali. Naruszenie tej zasady może prowadzić do zakłócenia procesu wyborczego i jest surowo karane.