Roman Giertych punktuje Jarosława Kaczyńskiego i proponuje mu ustawę o… suwerenie!

Roman Giertych nie po raz pierwszy zaskoczył internautów. Tym razem napisał dla Jarosława Kaczyńskiego projekt ustawy o suwerenie, który jaskrawie pokazuje do czego prowadzą zmiany ustawodawcze w wykonaniu prawa i Sprawiedliwości.

Roman Giertych pisał już otwarte listy do wielu polskich polityków. Wszystkie zamieszczał na swoim oficjalnym profilu. Ostatni list do Jarosława Kaczyńskiego od wczoraj jest hitem w sieci. Roman Giertych przedstawił w nim projekt ustawy o suwerenie bezbłędnie punktując poczynania partii Jarosława Kaczyńskiego. “Męczy się Pan z tym Sejmem i Senatem co miesiąc, próbując wprowadzać coraz to słuszniejsze zmiany – napisał Roman Giertych (niegdyś polityk, teraz prawnik). – (…) Dlatego napisałem dla Pana ustawę, która raz przegłosowana pozwoli skończyć z tymi śmiesznymi protestami opozycji i zrealizuje “dobrą zmianę” w sposób ostateczny.”

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

I Roman Giertych zamieścił projekt ustawy składającej się z 6 artykułów, których treść idealnie wpisuje się w ostatnie działania polityków partii rządzącej.

Ustawa o suwerenie.

Art. 1
Polska jest krajem demokratycznym, a demokrację wyraża suweren.
Art.2
Suwerenem jest prezes partii, która w chwili wejścia niniejszej ustawy w życie ma najwięcej posłów w Sejmie.
Art. 3
Posłów w przyszłości wybiera się w okręgach jednomandatowych spośród dwóch kandydatów wskazanych przez suwerena. Skład Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzającej wybory i skład Sądu Najwyższego czuwającego nad prawidłowością przebiegu procesu wyborczego są wyznaczane przez suwerena w drodze obwieszczenia publikowanego na tablicy w lokalu partyjnym partii, o której mowa w art. 2.
Art. 4
Sądy, policja, rząd, prezydent, administracja państwowa, spółki skarbu państwa, media, związki zawodowe stoją na straży realizacji woli suwerena. Ich skład osobowy oraz zakres ich władzy określa suweren w drodze obwieszczenia publikowanego w sposób wskazany w art. 3
Art. 5
Sprzeciw wobec woli suwerena wyrażający się: demonstracjami, krytykowaniem, złym opisywaniem i wszelkim innym niepopieraniem jest przejawem zdrady narodowej i jako taki powinien być surowo karany. Zakres kar za zdradę narodową oraz tryb postępowania w tych sprawach obwieszcza suweren w sposób wskazany w art. 3.
Art. 6
Ustawa powyższa może zostać zmieniona przez Sejm na wniosek suwerena.

Źródło: Facebook