20 stycznia 2022

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaOpinieSąd uchyla kolejne grzywny. Płaci minister Patryk Jaki czy podatnicy?

Sąd uchyla kolejne grzywny. Płaci minister Patryk Jaki czy podatnicy?

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał dziś kolejne skargi na grzywny wymierzone za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną. I po raz kolejny przyznał rację prezydentowi m.st. Warszawy obciążając Komisję Weryfikacyjną, której przewodniczącym jest min. Patryk Jaki, kosztami postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do argumentacji prezentowanej przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydenta m.st. Warszawy. W czwartek, 16 listopada na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne dwie sprawy o sygn. akt:

Reklamy

  • I SA/Wa 1349/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 29 czerwca 2017 r. nr R 2/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2014 r. nr 319/GK/DW/2014. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;
  • I SA/Wa 1350/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 13 lipca 2017 r., nr R 8/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2012 r., nr 454/GK/DW/2012 oraz z dnia 15 listopada 2012 r., nr 496/GK/DW/2012. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.”

A teraz pytanie retoryczne. Kto zapłaci te koszty? Minister, czy podatnicy?

Musisz o tym wiedzieć!