Okręgowa Rada Adwokacka sprzeciwia się obecnym — mało skutecznym —ograniczeniom w zachowaniach społeczeństwa związanych z epidemią COVID-19. Wprowadzane stopniowo zakazy — mimo, że ich cel i rodzaj są przecież co
do zasady słuszne — nie mogą być wykonywane przez stosowne władze, bo są wprowadzone (mamy nadzieje, że nie celowo) w pozbawiony skuteczności prawnej sposób i istnieje ryzyko, że osoby nie przestrzegające ograniczeń nie będą w żaden sposób mogły być ukarane.

Działania te można nazwać pozornie prawnymi lub wręcz bezprawnymi. Wszelkie (bezwzględnie konieczne w obecnej sytuacji) ograniczenia swobód obywatelskich mogą być wprowadzane rozporządzeniem jedynie w stanach nadzwyczajnych. Wzywamy rządzących, aby skorzystali z posiadanych możliwości i kompetencji; aby obowiązujące ograniczenia wprowadzali w sposób przede wszystkim skuteczny i rzeczywisty, zgodny z prawem —wprowadzając stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej i wydając stosowne akty prawne zawierające ograniczenia, które będą musiały być przestrzegane.

Reklamy

Obecne (wprowadzone bez stanu nadzwyczajnego) ograniczenia mialyby taki sam prawnie skutek, gdyby wprowadziła je Okręgowa Rada Adwokacka na terenie województwa pomorskiego i stwierdziła, że naruszanie tych ograniczeń będzie karane grzywną – czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

źródło: Adwokatura Gdańsk

Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy ostro do polityków: Jak się jutro nie opamiętacie, usłyszycie od nas „Wszyscy won!”
Następny artykułWicemarszałek pomorskiego ujawnia skalę zaniechań rządu PiS: szpitale pozbawione środków ochronnych