Nowa tarcza PiS dziurawa jak durszlak

Pracownicy mają coraz mniej praw

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący obrony polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów. To kolejne rozwiązania, które złożą się na pakiet antykryzysowy.

– Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ “Solidarność”. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami – powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wśród rozwiązań dla firm i pracowników w nowym pakiecie, znalazły się:

– Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Chodzi o to, aby “zapewnić równe traktowanie pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu”.

– Wprowadzenie możliwości czasowego zawieszenia obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W okresie epidemii ma pozwolić to pracodawcy na wysłanie pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. To z kolei pozwoli zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

– W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawcy, zleceniodawcy i zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

– W projekcie przewidziano również ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

– Projekt zakłada możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.

Źródło: tvn24.pl