Poczta Polska zgubiła wszystkie akcje Skarbu Państwa. Dobrze, że nie organizowała wyborów

Fot. Internet
Fot. Internet

Porządek na Poczcie, jak w państwie polskim

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Poczta Polska poinformowała, że “utraciła” odcinek zbiorowy akcji, który w depozycie złożył Skarb Państwa. Ten odcinek był fizycznym potwierdzeniem prawa własności państwa do wszystkich akcji tej kluczowej dla kraju spółki.

Wydawało się, że wybory korespondencyjne 10 maja, do których nie doszło, będą stanowić koniec zainteresowania mediów problemami Poczty Polskiej. Jednak sama spółka, którą w pełni kontroluje państwo, przypomniała o sobie. Poinformowała bowiem, że zgubiła wszystkie akcje swojego właściciela, czyli Skarbu Państwa, które zostały w firmie zdeponowane.

“Działając na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 – A 00077414000 (“Odcinek Zbiorowy Akcji”)” – brzmi komunikat zamieszczony przez Pocztę Polską w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgubiony dokument dotyczył akcji imiennych, co ratuje przed sytuacją, w której nie byłoby fizycznego dowodu na to, iż państwo posiada 100 proc. akcji w tej jednoosobowej spółce Skarbu Państwa. Pozostał bowiem wpis w księdze akcyjnej.

Poczta Polska nie poinformowała, kiedy zorientowała się, że dokument zaginął, ale zmiany w statucie spółki umożliwiające umorzenie odcinka akcji, zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie 14 maja tego roku, a opublikowano je 22 czerwca.

Źródło: businessinsider.com.pl, prawainwestora.pl