23 października 2021

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaPolityka krajowaPiSPolska na dnie rankingu OECD. Jesteśmy jednym z najmniej przyjaznych mniejszościom krajów

Polska na dnie rankingu OECD. Jesteśmy jednym z najmniej przyjaznych mniejszościom krajów

PiS ciągnie Polskę w dół

Reklamy

OECD opublikowało 2 września raport All Hands in? Making Diversity Work For All, dotyczący różnorodności w krajach wspólnoty. Z badanych krajów tylko Polska i Węgry zaliczyły w ostatniej dekadzie spadek akceptacji wobec trzech wyszczególnionych grup: mniejszości etnicznych, osób LGBT i migrantów.

OECD powołuje się na swoje wcześniejsze badania, z których wynika, że otwartość na migrantów, akceptacja dla homoseksualności i wsparcie dla równości płci łączą się ze sobą.

Nie dziwi oczywiście związek między akceptacją równości i homoseksualności, które opierają się na podważeniu tradycyjnych, sztywnych ról płciowych. Ale zauważono, że w krajach, które są bardziej tolerancyjne wobec osób LGBT, ludzie również rzadziej zgadzają się z opinią, że w przypadku kryzysu na rynku pracy obywatele z urodzenia powinni mieć pierwszeństwo przy zatrudnieniu przed migrantami.

Autorzy raportu podkreślają zatem, że wzmacnianie w społeczeństwie pozytywnych postaw wobec jednych mniejszości, owocuje pozytywnymi postawami wobec innych dyskryminowanych grup.

Źródło: oko.press

Musisz o tym wiedzieć!