“Wolność zgromadzeń jest źrenicą wolności. Tymczasem jest ona dziś w Polsce naruszana przez obecną ustawę o zgromadzeniach oraz wskutek działań władz” – ocenił rzecznik praw obywatelskich doktor Adam Bodnar w raporcie o wolności zgromadzeń w naszym kraju. Jak podaje PAP opracowanie RPO wymienia “liczne naruszenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń”.

Liczący 216 stron raport RPO “Wolność zgromadzeń w Polsce w latach 2016-2018” zawiera opisy najważniejszych manifestacji, wystąpienia RPO w tych sprawach, stan prawny, orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz rekomendacje rzecznika. 619 spraw wobec protestujących przeciwko polityce rządu.

Reklamy

Zdaniem RPO przepisy Prawa o zgromadzeniach znacznie ograniczają wolność zgromadzeń publicznych. Wskazał między innymi, że zastosowanie zasady pierwszeństwa w stosunku do zgromadzeń cyklicznych stanowi ograniczenie prawa do pokojowej kontrmanifestacji i jest przejawem nierównego traktowania organizatorów zgromadzeń.

W raporcie oceniono, że w latach 2016-2018 podczas manifestacji w całej Polsce dochodziło do “licznych naruszeń konstytucyjnej wolności zgromadzeń przez organy władzy publicznej”. “Istotą moich działań było przypominanie, że korzystanie z wolności zgromadzeń nie może być reglamentowane przez państwo. Rolą państwa ma być zapewnienie warunków do realizacji wolności, a ewentualna interwencja organów władzy publicznej powinna mieć zawsze charakter wyjątkowy” – napisał Adam Bodnar w raporcie.

Przedstawił też rekomendacje działań, które “mogą doprowadzić do przywrócenia porządku prawnego zgodnego z konstytucją, konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą Praw Podstawowych UE, czyli powrót do stanu prawnego sprzed nowelizacji Prawa o zgromadzeniach z 2016 roku”. Za kluczowe rzecznik uznał zmiany w Prawie o zgromadzeniach, które uchylą przepisy o zgromadzeniach cyklicznych.

Źródło: PAP

Poprzedni artykułWładzy zupełnie odbija? Kazał strzelać nad ranem i zbudził mieszkańców
Następny artykułSzef Ryanair o pomyśle PiS. Wielkie lotnisko pośrodku niczego to głupota