Czemu Piotrowicz nie chwali się krzyżem zasługi, który otrzymał za komuny?

„Piotrowicz w swym życiorysie pominął fakt przynależności do PZPR a o uzyskanym w 1983 roku BRĄZOWYM KRZYŻU ZASŁUGI próżno szukać publicznych wypowiedzi. Piotrowicz nie wspomina słowem ani o zasługach jakie zostały docenione, ani o fakcie otrzymania odznaczenia” – ujawnił jeden z internautów.

Krzyż Zasługi został przejęty dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 roku do systemu odznaczeń Polski Ludowej, następnie potwierdzony w ustawie z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach jako odznaczenie, które nadawane jest osobie zasłużonej w pracy zawodowej lub w działalności społecznej.

Reklamy

Ustawa nie określała szczegółowych kryteriów jego nadawania. Krzyż nadawany był początkowo przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej, następnie przez Prezydenta RP (1947–1952) i Radę Państwa (1952–1989).

źródło: Twitter

https://twitter.com/leszek777/status/1195437008388337664?s=11