PiS po cichu likwiduje służby odpowiadające za bezpieczeństwo państwa?

PiS po dojściu do władzy w ’15 przestał publikować coroczne raporty ABW o stanie bezp. państwa i zagrożeniach, zlikwidował cześć delegatur ABW, w tym w Olsztynie, odpowiedzialną za obwód kaliningradzki oraz w Rzeszowie, nakierowaną na Ukrainę. Zwolnił też setki doświadczonych funkcjonariuszy – napisał Grzegorza Rzeczkowski.

To oznacza, że w praktyce osłabiana jest zdolność Polski do ochrony przed działaniami obcych służb. ABW odpowiada za działania kontrwywiadowcze i osłonę najważniejszych struktur państwa. Jeśli nie działa, to znaczy, że komuś u władzy zależy na osłabieniu odporności na infiltrację obcych służb.

Reklamy

Komu i dlaczego? Jakie służby mogą po Polsce hasać bezkarnie? Rosyjskie!

Na czele ABW stoi dziś człowiek, który pracę w służbie zaczął w 2016 r. i to w pionie logistyki (wcześniej NIK i CBA). Jego dokonania są tak tajne, że na stronie ABW nie ma nawet jego zawodowego biogramu – dodaje Rzeczkowski. Dramat!