Każdy nawołujący do rezygnacji z KPO uczestniczy w kryminalnym procederze okradania Polaków!

Wojciech Majewski szczegółowo przeanalizował Krajowy Program Odbudowy. “Lektura rządowego planu KPO przekonała mnie, że każdy nawołujący do “rezygnacji z KPO” lub celowo utrudniający jego uruchomienie, uczestniczy w kryminalnym procederze okradania milionów beneficjentów. W obecnej coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej – coś nawet gorszego niż kryminalny proceder.” – napisał.

“Pojawiające się coraz częściej i coraz bardziej absurdalne (za takie trzeba uznać twierdzenie, że dotacje rozwojowe służą “zniewoleniu i ograbieniu”) wypowiedzi na temat KPO, skłoniły mnie do sięgnięcia do źródła. Jestem po lekturze (pobieżnej – 519s. tekstu) rządowego dokumentu “Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Opóźnienie uruchomienia tych choćby o DZIEŃ powinno wywoływać poważny kryzys państwowy, a odpowiedzialni powinni ponosić surowe konsekwencje. Fakt, że wielomiesięczne opóźnienia w zasadzie już nikogo nie dziwią tak samo jako rozpoczynające się rozmowy o pozbawieniu nas tych środków, świadczy jednak o mocnej homo-sowietyzacji naszego społeczeństwa.

Większe zainteresowanie budzi transfer jakiegoś piłkarza do klubu, w którym i tak na razie nie może grać i w którym nic jeszcze nie osiągnął.

Co to jest KPO? (za stronami rządowymi (sic!)):

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Otrzymamy 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (20,85%).

Pieniądze z KPO pomogą nam szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki nim zrealizujemy nowe inwestycje, przyśpieszymy wzrost gospodarczy oraz zwiększymy zatrudnienie. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. KAŻDY Z NAS NA TYM SKORZYSTA.

Adresaci KPO (za dokumentami rządowyymi):

1. Obywatele
2. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
3. Samorządy terytorialne
4. Instytucje publiczne
5. Podmioty spoza systemu administracji publicznej

Konkretne przykłady okradanych, poprzez brak środków (wg projektów w polskim KPO):

Powstanie program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym środki KPO stanowić będą źródło finansowania jednego z modułów.

Wypromowanie i upowszechnienie zjawiska pracy zdalnej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada się na wzrost produktywności przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy.

Zbudowanie spójnego systemu usług opieki długoterminowej, który przyczyni się do poprawy jakości życia osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób zaangażowanych w opiekę nad takimi osobami.

Etc., etc., etc.

Może pora się obudzić?” – kończy Majewski.