Korupcja w polskim dziennikarstwie: brali chętnie, zniszczyli siebie i swój zawód! Przestajemy im ufać i nie chcemy czytać ani słuchać

Korupcja w dziennikarstwie może mieć głębokie i długotrwałe skutki, które szkodzą zarówno wiarygodności mediów, jak i funkcji społecznej, jaką pełnią. W Polsce dziennikarze brali pieniądze chętnie, w proceder zaangażowanych było 70 redakcji. Jakie to przyniosło efekty?

1. Utrata wiarygodności

Wiarygodność to fundament, na którym opiera się zaufanie publiczne do mediów. Dziennikarze są postrzegani jako obiektywne i niezależne źródła informacji, których zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych faktów. Kiedy dziennikarze ulegają korupcji, np. przyjmując łapówki za niepublikowanie pewnych informacji lub za stronnicze przedstawianie faktów, ich wiarygodność jest podważana. Badania pokazują, że wiarygodność mediów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zaufanie publiczne. W przypadku ujawnienia nieetycznych praktyk, reputacja zarówno indywidualnego dziennikarza, jak i całej redakcji może być trwale zniszczona.D

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Dzisiaj to Twitter oraz niezależne media pełnią rolę obserwatora władzy skuteczniej.

2. Zmniejszenie zaufania do mediów

Zaufanie do mediów jest kluczowe dla ich roli społecznej i politycznej. Media są nazywane “czwartą władzą” ze względu na ich zdolność do nadzorowania działań rządów i korporacji. Kiedy dziennikarze dają się skorumpować, postrzeganie mediów jako obiektywnych i niezależnych instytucji jest zagrożone. To zmniejsza ogólne zaufanie do mediów, co potwierdzają badania, takie jak coroczne raporty Edelman Trust Barometer, które często wskazują na bezpośredni związek między percepcją korupcji a spadkiem zaufania społecznego.

Polacy mediom generalnie nie ufają.

3. Wpływ na opinię publiczną

Dziennikarze mieli ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Poprzez selekcję tematów, które są poruszane, sposób ich przedstawienia oraz kontekst, w jakim są prezentowane, media kształtują dyskurs publiczny. Korupcja może prowadzić do promowania określonych interesów kosztem prawdy, co zniekształca opinie publiczną. W sytuacjach, gdy dziennikarze świadomie przedstawiają fałszywe lub jednostronne informacje, wpływają na podejmowanie decyzji przez obywateli, co może mieć dalekosiężne skutki polityczne i społeczne.

Dzisiaj ten wpływ się w zasadzie kończy.

4. Prawne i zawodowe konsekwencje

Dziennikarze, jak każdy inny zawód, muszą przestrzegać określonych standardów etycznych i prawnych. Korupcja nie tylko naraża ich na ryzyko utraty pracy, ale również na konsekwencje prawne, w tym postępowania sądowe. Przykładem mogą być przypadki, w których dziennikarze zostali oskarżeni o łamanie prawa poprzez przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za manipulowanie informacjami. Konsekwencje zawodowe mogą obejmować także trwałe usunięcie z zawodu.

W Polsce czas na takie działania.

5. Deformacja procesu demokratycznego

Demokracja w dużej mierze opiera się na dobrze poinformowanym elektoracie. Media pełnią tutaj kluczową rolę, dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Polacy nie chcą jednak już skorumpowanych mediów. Odsunęli się od nich.