Niekompetencja i brak doświadczenia w mediach publicznych to tragedia za którą odpowiedzialny jest rząd!

telewizja, TVP

Mianowanie osób niekompetentnych na stanowiska zarządcze jest zjawiskiem niezwykle ryzykownym dla każdej organizacji, które może prowadzić do poważnych, długotrwałych skutków w sferze mediów publicznych. Osoby nieposiadające odpowiednich umiejętności lub doświadczenia w zarządzaniu zespołami, projektami lub strategicznymi inicjatywami mogą nieumyślnie wywoływać chaos i destabilizację. Media przestają pełnić swoją funkcję.

Pierwszym i najbardziej oczywistym problemem jest nieefektywne podejmowanie decyzji. Ludzie powołani na zasadzie nepotyzmu, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia mogą podejmować decyzje, które nie są oparte na solidnych danych lub które ignorują kluczowe aspekty biznesowe, co w konsekwencji prowadzi do błędów strategicznych. To z kolei może skutkować stratami finansowymi, utratą konkurencyjności rynkowej czy nawet prawnymi komplikacjami dla danej rozgłośni czy stacji. I często tak się dzieje, czego przypadki obserwujemy obecnie.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Niekompetentne kierownictwo wpływa również negatywnie na morale pracowników. Gdy pracownicy obserwują, że ich liderzy nie radzą sobie z podstawowymi obowiązkami, ich zaangażowanie i satysfakcja z pracy mogą znacznie spaść. To prowadzi do wzrostu absencji, a nawet do wysokiego poziomu rotacji pracowników, co dodatkowo osłabia organizację.

Kolejnym aspektem jest zła komunikacja wewnątrz mediów, która często występuje, gdy na kierowniczych stanowiskach znajdują się osoby niekompetentne. Brak umiejętności efektywnego przekazywania informacji i brak otwartości na feedback mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów wewnętrznych, co dodatkowo komplikuje realizację projektów i osiąganie celów. Takie zjawisko występuje m.in. w TVP oraz w niektórych rozgłośniach Polskiego Radia.

W szerszej perspektywie, mianowanie niekompetentnych liderów może zniszczyć reputację mediów całkowicie i nieodwołalnie. Klienci i partnerzy biznesowi, dostrzegając problemy w zarządzaniu i brak profesjonalizmu, mogą stracić zaufanie do firmy, co jest trudne do odzyskania.

W skrajnych przypadkach, skutki niekompetentnego zarządzania mogą być katastrofalne, prowadząc nawet do upadku danego medium. Co właśnie obserwujemy.